Small Hands Blog

Check the latest news and the most recent blogs from Small Hands
LAKAS – A Visit to an Aeta Community

LAKAS – A Visit to an Aeta Community

On April 12-13, Small Hands members visited a community of empowered Aetas in Botolan, Zambales to learn how they achieved their empowered status as a community and to explore the ways in which those steps could be shared with other indigenous communities.

Pilipino para sa Katutubo

Pilipino para sa Katutubo

ila na unang nanirahan sa arkipelagong hindi pa noon napapangalanang “Pilipinas,” sila na nagtanim ng kasaysayan at kultura sa lupang inalagaan, sila rin ang siyang nawawalan ng karapatan ngayon sa lupang itinuturing na...